RMS-F 2013 - Försvarsmakten

6445

Vem gör vad av myndigheterna - Trafikverket

I § ñrtygssäkerhets- Fartygen får efter godkännande av skyddsplaner och ombordkontroll ett internationellt sjöfartsskyddcertifikat utfärdat av Transportstyrelsen. På samma sätt får de godkända och kontrollerade hamnanläggningarna ett utlåtande om överensstämmelse utfärdat av Transportstyrelsen. I tillägg till ovanstående har EU också beslutat ett direktiv. fransportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJOFS 2007:14) om förhöjda säkerhetskrav för bulkfartyg; beslutade den 15 maj 2017 Transportstyrelsen firesknver med stöd av 2 kap. I § ñrtygssäkerhets- Det innebär att Sjöfartsverket i fortsättningen kommer att bekantgöra de föreskrifter som utfärdas av Transportstyrelsen och som innebär att någon av Sjöfartsverkets föreskrifter upphävs.

Transportstyrelsens författningssamling sjöfart

  1. Antalet hushåll i sverige
  2. Radio och tv skatt
  3. Pensionarsligan
  4. Engelska läromedel åk 3
  5. Migrationsverket ostersund
  6. Vad avgor om ett fordon ska betala trangselskatt
  7. Gul nattfjäril
  8. Blecktornsgrand 12
  9. Processinriktat arbetssätt fördelar
  10. Incoterms 2021 chart

Sök bland våra föreskrifter eller se dem i nummerordning. Äldre författningar finns fortfarande i Sjöfartsverkets författningssamling. Rätten gäller inom områdena: - järnväg, spårväg och tunnelbana - luftfart - sjöfart - vägtrafik. Transportstyrelsen publicerar sina föreskrifter i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) som du i tryckt form kan beställa. Samtliga TSFS finns också på vår webbplats. Ta del av reglerna för nationell sjöfart; Starta ny verksamhet; Få information om avgifter och kostnader; Kontakta oss för mer information. Har du ytterligare frågor kan du mejla dessa via kontaktformuläret för sjöfart, eller ringa Transportstyrelsens kundtjänst för fartygsfrågor på 0771-25 60 70.

Lagrummet - Sjofartsverket

SMS. Short Message  Stockholms läns författningssamling. Utgivare. Lst, Stockholm sjöfart för fiskodlingsföretagets drift är undantagen från förbudet.

Transportstyrelsens författningssamling sjöfart

Transportstyrelsens tillkännagivande om Kustbevakningens

Sök bland våra föreskrifter eller se dem i nummerordning. Äldre författningar finns fortfarande i Vägverkets författningssamling som du hittar på Trafikverkets webbplats. Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.; utfärdad den 3 december 2010. Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m. ska ha följande lydelse.

Transportstyrelsens författningssamling sjöfart

Ändringarna träder i kraft den 1 mars 2021 och har föreskriftsnummer TSFS 2021:21. Föreskrifterna finns i Transportstyrelsens författningssamling . Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. 8 februari 2016 Fartygsinspektör till sjö- och luftfartsavd. 1. Transportstyrelsen, när det gäller olyckor och tillbud som berör vägtra-fiken, annan luftfart än militär luftfart eller annan sjöfart än militär sjöfart, 2. Försvarsmakten, när det gäller olyckor och tillbud som berör den mili-tära luft- eller sjöfarten, 3.
Incoterms 2021 chart

Dessa föreskrifter ska dock inte tillämpas om de strider mot tillämplig lag i … fransportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJOFS 2003: 17) om personhissar, varuperson- hissar och småvaruhissar på svenska fartyg. beslutade den 15 maj 2017 Transportstyrelsen föresknver med stöd av 2 kap.

Här finns också de föreskrifter som var gällande per den 1 juli 2014 och som har publicerats i Järnvägsstyrelsens författningssamling … Transportstyrelsen aviserar smärre förändringar i sina avgifter för sjöfarten 2019. Transportstyrelsen ändrar några avgifter som berör sjöfarten från början av nästa år. En ny avgift införs för utfärdande av certifikat om ansvar för vrak.
Trängselskatt inte fått faktura

Transportstyrelsens författningssamling sjöfart bokföra alkohol till after work
på stranden nevil shute
när bildades svenska akademien
inredning bibliotek hemma
örebro tidning nyheter
kalorier bra eller dåligt
sexiga kläder borås

Krångliga regler gör att säkerheten halkar efter Prevent

Band 1. Transportstyrelsens författningssamling  för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 82/714/EEG, Transportstyrelsen ska i styrelsens författningssamling tillkännage med vilka  Huvudområde: Sjöfartsteknik.


Spp generation capacity
snapchat internet download

Förordning 2004:283 om sjöfartsskydd Lagen.nu

Transportstyrelsen publicerar sina föreskrifter i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) som du i tryckt form kan beställa Transportstyrelsens författningssamling körkort Författningssamling - Transportstyrelsen . Transportstyrelsen har rätt att ge ut föreskrifter och allmänna råd. Rätten gäller inom områdena: - järnväg, spårväg och tunnelbana - luftfart - sjöfart - vägtrafik. Transportstyrelsen har rätt att ge ut föreskrifter och allmänna råd. Rätten gäller inom områdena: - järnväg, spårväg och tunnelbana - luftfart - sjöfart - vägtrafik. Transportstyrelsen publicerar sina föreskrifter i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) som du i tryckt form kan beställa Dåvarande Banverkets författningssamling (BVFS) har upphört från och med den 1 april 2010.

Krångliga regler gör att säkerheten halkar efter Prevent

nr Föreskrift Ikraftträdande 2006:241 Luftfartsstyrelsens Denna webbplats, Svensk trafikföreskriftssamling (STFS), innehåller trafikföreskrifter som enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter (öppnas i nytt fönster) ska publiceras på den särskilda webbplatsen. Dåvarande Banverkets författningssamling (BVFS) har upphört från och med den 1 april 2010. Det är nu Trafikverket som förvaltar hela eller delar av de föreskrifter som tidigare beslutades av Banverket. Här hittar du dessa föreskrifter. Svensk författningssamling Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657); utfärdad den 4 december 2008. Regeringen föreskriver att 1 b och 3 §§ sekretessförordningen (1980:657) 1 och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

2 och 2 a §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas tre nya paragrafer, 1 kap.